Constança és una versió modernista de l'arpa que trobem a l'altar-reliquiari del monestir de pedra de Saragossa. S'han respectats els seus proporcions i dut a terme mètodes de construcció concrets per ampliar el rang a 40 cordes, en dues fileres F4-D2, i oferir en conseqüència una afinació estable. La seva taula harmònica convexa és tallada en auró, mentre que l'esquena és corbada mitjançant la superposició de làmines premsades, el que dóna com a resultat un timbre molt rodó amb una tensió light molt d'agrair per l'arpista de música antiga.

medieval constanza