Mediterranean Harp Luthiery coneix al detall la fisionomia d'un arpa de pedals, des del seu mecanisme fins a qualsevol de les seves parts de fusta. Durant anys s'han restaurat i reparat arpes de pedals de les firmes més comuns (Lyon and Healy, Salvi, Venus, Erard, Wurlitzer, Lunachursky ... enfortint notablement els coneixements en arpes antigues de pedals, les seves causes d'inestabilitat d'afinació, tensions correctes de l'encordat depenent del seu estat, desparasitat, neteja i ajust de maquinària, rèpliques de les seves parts i restauracions complexes. Les arpes antigues tornen a ser musicalment operatives, recuperant la seva bellesa i la peculiaritat del seu timbre o veu.

repair restoration pedal harp